TĂNASE TIBERIU

Presedinte CSIS GA
 • Secretar DIS – CRIFST Academia Romana
 • Lector universitar asociat Univ. Romano-Americana.
 • Cercetător asociat –Centrul de cercetări de istorie naţională şi europeană- Facultatea de Istorie Universitatea Creştină Dimitrie Cantemir din 2012.
 • Lector universitar din semestrul I al anului universitar 2008-2009 atestat la disciplinele Istoria serviciilor secrete de informaţii şi Cultură de securitate, conform Ordinului Comandantului (rectorului) Academiei Naţionale de Informaţii nr. AP / 47 din 16 06.
 • Lector asociat ANI (2004- 2007) cu activitate la formele de pregătire universitară de masterat tematică legată de: Istoria serviciilor secrete, Cultură de securitate, Studii de securitate şi Intelligence.
 • Specialist în managementul securităţii naţionale (din 2006), cu responsabilităţi privind cercetările din domeniul securităţii internaţionale şi naţionale.
 • Specialist cu atribuţii de coordonare şi responsabilităţi privind cercetarea,  documentarea şi elaborarea unor studii privind securitatea naţională.(din 2003).
 • Specialist – analist principal de informaţii( Intelligence) din domeniul securităţii naţionale (2003- 2004).
 • Specialist – analist, cu atribuţii în organizarea şi realizarea unor activităţi de intelligence, (analiză – sinteză) (01.06.1995-1999) .
 • Analist –, cu activitate de analiză – sinteză din domeniul securităţii naţionale (18. 1994-1995).
 • Arhivist principal la Arhivele Naţionale – Direcţia Generală (1992-1994).
 • Director (şef filială), prin numire, la Arhivele Naţionale Municipiul Bucureşti (1990-1992) cu activitate de management şi cercetare ştiinţifică în domeniul istoriei şi arhivisticii.
 • Arhivist principal la Arhivele Naţionale Municipiul Bucureşti în cadrul Ministerului de Interne (1987 -1989), cu responsabilităţi privind primirea şi conservarea documentelor, elaborarea şi realizarea planurilor de cercetare ştiinţifică; tematica abordată se referă la: arhivistică, istoria naţională, metodele, tehnicile şi procedeele specifice domeniilor arhivisticii şi istoriei.
 • Profesor de istorie la Şcoala cu 10 clase Ciolpani (jud. Ilfov, Bucureşti, 1983-1986 cu activitate didactică la disciplinele: Istoria Universală (antică, medie, modernă şi contemporană) şi Istoria României (antică şi medie), Educaţie civică.