STAN PETRESCU

Prof. univ. dr. general de brigadă (r)

A urmat cursurile Liceului „I.L. Caragiale” din Ploieşti, ale Şcolii Militare de Ofiţeri Activi „Nicolae Bălcescu”, Sibiu, a absolvit în 1979 Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti, 1989 Curs post-academic:„Conducere logistică”; 1993 Curs – postuniversitar: „Drept internațional și relații internaționale”; 2004 – master: ,,Puterea executivă şi administraţie publică’’şi este doctor în Ştiinţe militare şi informaţii (1999). A deţinut funcţiile de şef de birou/comandant subunităţi în cadrul Forţelor Terestre ale MApN (1970-1980), locţiitor al comandantului de regiment (1980-1986), şef secţie comandament de Mare Unitate (1986-1990), şef secţie protecţie şi siguranţă militară la Armata a II-a din Buzău (1990-2000), director adjunct la Direcţia Protecţie şi Siguranţă Militară a MAp.N. (1999-2000), Locțiitor al Direcției Doctrine și Instrucție (2000-2001), locțiitor al Direcției Cercetare Informații din SMG (2001-2002) comandant de brigadă (2002-2003), expert gradul I în cadrul Academiei Naţionale de Informaţii (2004-2005), prof. univ. dr. la Academia Naţională de Informaţii din Bucureşti, prof. univ. dr. asociat în cadrul Universităţilor „Lucian Blaga” din Sibiu,,„Dimitrie Cantemir” din Bucureşti (2007-2009); Universitatea de Vest Timișoara (2009-2013); Universitatea „Lumina„București (2012-2013); prorector al Universității Bioterra din Bucureşti (2009-2012).

Lucrări:Contraspionajul militar – sistem interferent în cadrul celorlalte structuri informative din domeniu, care concură la realizarea siguranţei naţionale (Editura AISM -1977); Informaţiile – a patra armă (Editura Militară -1999), Riscuri,ameninţări şi pericole la adresa României, rolul comunităţii informative (Curs-ANI -2001), Arta şi puterea informaţiilor (Editura Militară -2003), Mediul de securitate global şi euroatlantic (Editura Militară -2005), Apărarea şi securitatea europeană (Editura Militară – 2006), Despre intelligence. Spionaj-contraspionaj (Editura Militară – 2007), Politici şi strategii de securitate – Editura ANI (2007), Ameninţări primare: terorism, state la răscruce, conflicte, locale şi regionale, sărăcie şi migraţie ilegală (Editura Militară – 2008), Despre intelligence şi putere (Editura Militară 2009), Uniunea Europeană – formă completă de integrare europeană (Editura Sitech Craiova- 2010); Călătorii geopolitice. Lumea văzută de la București (Editura Militară – 2011).

Coordonator şi coauthor de lucrăriDoctrina acţiunilor militare întrunite ale Forţelor Armate (M. Ap.N. -2001), Logistica acţiunilor militare – mic tratat (Editura Justin și George Tambozi București – 2003), România şi consolidarea rolului acesteia ca furnizor de securitate (ANI-2005), România în contextul Politicii de Securitate Europeană (ANI-2006), Elaborarea unui instrument decizional destinat optimizării capabilităţilor pentru acţiuni specifice de nivel tactic din domeniul apărării şi securităţii naţionale (ANI-2007), Intelligence şi detectivistică (Editura Concordia Arad – 2007), Securitatea energetică la Marea Neagră – sursă de insecuritate (ANI – 2007), Terorismul contemporan – fenomen şi infracţiune (ANI-2007), Contraterorism vs Terorism (ANI-2007), Dinamica intelligence-ului. Provocări, oportunităţi şi priorităţi (ANI-2007), Protecţia mediului – sănătatea noastră (MAI – 2007), Crima organizată între ameninţare şi factori de risc (Editura Centrul Tehnic-Editorial al Armatei, Bucureşti 2008), Corupţia – fenomen şi infracţiune (ANI -2009).;

Articole publicate în reviste de circulaţie internă și internațională 127; Participări la conferinţe (simpozioane, seminarii, forumuri, mese rotunde) internaţionale 20 ; Participări la conferinţe (simpozioane, seminarii, forumuri, mese rotunde) interne 25 ; Coordonare (participare) proiecte strategice/strategii de securitate (apărare, militare) 7.

A publicat în presa scrisă și on-line peste o sută de articole și editoriale.