NARCIS ZĂRNESCU

Director general la Institutul CSIS GA

Susţinerea cursurilor de istoria literaturii franceze: Evul Mediu, Renasterea, Clasicismul (XVII – XVIII), epoca moderna si postmoderna (sec. XIX) susţinerea de cursuri si seminarii de literatură; cursuri opţionale, dintre care amintim: Teoria si practica traducerii, Cultura si globalizare.
Coordonarea lucrărilor de licenţă în domeniile literatură franceză, literatură comparată si traductologie.