Echipa

TĂNASE TIBERIU

TĂNASE TIBERIU

Presedinte CSIS GA

În carieră am beneficiat de avantajul lucrului cu documentul, sub toate aspectele (documentării, informării şi cercetării) , consider că activitatea de cercetare mă ajută şi în activitatea de învăţământ, deoarece am desfăşurat şi activitatea de predare ca lector univ. al ANI; realizările au fost şi sunt rezultatul studiilor ce au la bază principiul nevoii de cunoaştere, al adaptării la nou al desfăşurării tuturor activităţilor în context cu noile cercetări în domeniul securităţii naţionale, inclusiv al promovării culturii de securitate.

STAN PETRESCU

STAN PETRESCU

prof. univ. dr. general de brigadă (r)

Prof. univ. dr. general de brigadă (r) Stan Petrescu este membru al Societăţii Scriitorilor Militari, membru al Consiliului Ştiinţific al Asociaţiei de Geopolitică „Ion Conea” şi colaborator la revista „GeoPolitica”, membru în colegiul redacţional şi colaborator la revista „Studia Securitas” editată de Facultatea de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, Universitatea „L. Blaga” din Sibiu, revista „Lumea Detectivilor” editată de Asociaţia Naţională a Detectivilor Particulari din România, membru în colegiul redacţional şi colaborator al revistei „Securitatea Privată” editată de Asociaţia Naţională Antidrog.

NARCIS ZĂRNESCU

NARCIS ZĂRNESCU

Director general la Institutul CSIS GA

Coordonarea echipei redacţionale; Supravegherea procesului de execuţie a revistei; Raportarea evoluţiei revistei; Propunerea de strategii pentru optimizarea continuă a revistei.